Metode inoviranja

Metoda 2inno

AdminSI

Metoda 2inno temelji na praktičnem in celostnem pristopu upravljanja inoviranja.

 

 

Vir: A.T. Kearney "House of Innovation"

 

 

Celovit in praktičen pristop metode 2inno

 

Med pregledom obstoječih raziskav, projektov in dokumentov o metodi 2inno, smo odkrili projekt, ki ima podoben pristop: Projekt IMP3rove je bil ustanovljen s strani Evropske komisije z namenom izboljšati uspešno upravljanja inoviranja malih in srednjih velikih podjetij v Evropi s trajnostnim učinkom. Pristop je - podobno metodo 2inno - holističen, visoko modularen in vključuje spletno orodje za samoocenjevanje. Eden izmed pomembnih ciljev projekta je bil, da se pridobijo boljše razumevanje potreb svetovanja za MSP z namenom boljše opredelitve zahtev za upravljanje inoviranja:

"Čeprav je malim in srednje velikim podjetjem na voljo široka paleta primerov dobrih praks, je vedno še nekaj prostora za izboljšave, tako v smislu konceptualnih vprašanj in kot tudi prodora na trg. [...] V razvijanju je nov standard orodij za samoocenjevanje s področja upravljanja inoviranja na podlagi primerov dobrih praks. Le-te kažejo tudi na nekatere pomanjkljivosti, ki jih je potrebno urediti.« (Eva Diedrichs [et al.], European Innovation Management Landscape, Europe INNOVA paper Nr 2).

 

To je izhodišče za metodo 2inno, kjer se bomo osredotočili na naslednje pomanjkljivosti:

 

  1. MSP potrebuje zelo praktičen pristop: V okviru projekta 2inno.eu predlagamo DUI-način: »Učenje z izvajanjem, uporabo in interaktivnim načinom«. Mikro in mala podjetja se praktičnih stvari naučijo v samo nekaj tednih, da lahko začnejo izvajati konkretne inovacijske projekte.

     

  2. MSP potrebuje mentorstvo: Zavedamo se, da bo za vpeljavo upravljanja inoviranja v podjetju ne bo dovolj zgolj vpeljava enega projekta. Kljub temu pa je prvi inovativni projekt ("pilotni projekt") odlična izhodiščna točka. Pri delu na pilotnem projektu bo MSP izvedel nekaj o konceptu upravljanja inoviranja v celoti ter se ozavestil o pomembnosti le-tega za prihodnje projekte.

     

  3. MSP potrebuje praktično usposabljanje: Na prilagojenih delavnicah s področja upravljanja inovacij želimo mikro in malim podjetjem pomagati pri premostitvi vrzeli med teorijo in prakso, da najdejo svojo »kulturo inoviranja«. V skladu z motom »Izvedi inoviranje zdaj!«

     

Pri A.T. Kearney "House of Innovation" je osrednji poudarek na življenjski cikel inoviranja, kar je hkrati tudi osrednji del metodologije 2inno. Pri delu z MSP na zelo praktičen način damo poudarek temo procesu. 2inno trenerji / mentorji najprej izvedejo prvo delavnico z namenom spoznanja podjetja in njegovih potreb. Potem pa 2inno trenerji / mentorji razvijejo prilagojeno revizijo inovacijske dejavnosti. Ko je analiza pripravljena, lastniki začnejo izvajati inoviranje na konkretnem projektu skozi naslednje faze:

 

 

 

IDEJA - Faza odkrivanja

 

Izbrali smo celoten nabor orodij in tehnik za identifikacijo problemov, zbiranje, vrednotenje in filtriranje idej. Mala in srednja podjetja bodo skozi STOP/GO odločitve zavedala pomembnosti slediti določenim pravilom. Ko bo izbrana inovativna ideja, ki bodo 2inno trenerji/mentorji vodili k naslednjemu koraku nosti le-tega za prihodnje projekte.

 

KONCEPT - Določite svoj projekt

 

V tej fazi bodo 2inno trenerji/mentorji pomagali MSP, da podrobno definirajo inovacijski projekt, ki vsebuje naslednje korake: Opredelitev projekta mora biti jasna in razumljiva vsem sodelujočim, opredeliti je potrebno glavne korake inovacijskega projekta (vključno s cilji posameznih korakov). V tej fazi je ponovno pomembna STOP/GO odločitev saj z njo analiziramo, če je vpeljava določenega izdelka / storitve izvedljiva (časovni okvir, stroški, potrebno znanje, itd.).  

 

TRG - Prodajte svoj izdelek/storitev

 

"Če imate dovolj informacij za oblikovanje poslovnega primera, ste že prepozni." [Bill Gates].

Zgornjo misel 2inno trenerji/mentorji upoštevajo že v fazi Ideje, da pripravijo ustrezno uvajanje izdelka/storitve na trg (z analizo potreb oz. neposrednih povratnih informacij kupcev). V fazi konceptualizacije se pripravi študija izvedljivosti (vključno z analizo stroškov in koristi). Glavni koraki v fazi trženja: izdelki/storitve biti preizkušena in potrjena, planirati je potrebno lansiranje in distribucijo izdelka oz. storitve. Ob zaključku tretje faze se bodo MSP naučili, kako vrednotiti svoje poslovne rezultate, ki so bistvenega pomena za pridobitev ustreznega znanja za prihodnje inovacijske projekte.

 

 

Od konkretnega procesa do zavedanja "širše slike"

 

Konzorcij 2inno se zaveda, da je treba pri uvajanju upravljanja inoviranja v podjetjih v mislih "širšo sliko". Zato obstaja več načinov. Metoda 2inno začne s konceptom življenjski cikel inoviranja (Ideja, koncept, trg) in izvedbo pilotnega projekta skupaj z MSP. Med delom na projektu bodo vsi zaposleni pridobili določeno znanje o upravljanju inoviranja.

 

Metoda 2inno se osredotoča na praktični pristop saj ne želi preobremeniti MPS s teoretičnimi informacijami o upravljanju inoviranja. Ena izmed glavnih težav, s katero smo se srečali pri delu s podjetju na področju inoviranja, nas je pripeljala do vprašanja: Zakaj je za podjetja tako težko začeti?

Doslej smo našli sledeč odgovor: Lastniki malih podjetij ne želijo (ali nimajo časa / denarja) teoretičnega znanja. Želijo prodajati svoje izdelke (pogosto se ne zavedajo, da njihov izdelek/storitve niso več inovativne). Med delom na konkretnem projektu skupaj z 2inno trenerji/mentorji bodo lastniki in ključni zaposleni razumeli zakaj so pomembni in potrebni nadaljnji koraki povezani z inovacijsko strategijo in kulturo.

 

Copyright © 2inno konzorcij