KONCEPT - orodja

Začetni načrt

AdminSI

Začetni načrt je enostavnejša različica poslovnega načrta. Začetni poslovni načrt je včasih dober korak pred oblikovanjem pravega poslovnega načrta.

 

Potek:

 

1. Naredite izjavo o poslanstvu.

Odgovorite na sledeča vprašanja: Zakaj naj bi vaša poslovna ideja zaživela? Kdo bodo vaše stranke in kako jim bo vaša poslovna ideja koristila? Zakaj bodo kupci zaradi poslovne ideje v boljšem položaju?

 

2. Razmislite o vašem ključu do uspeha.

Navedite tri do štiri kritične dejavnike, ki bodo ključni za novi izdelek/storitev. Bodite strogi glede tega. Če želite da vaš posel deluje, ne podcenjujte pomena kritičnih elementov. Na primer ne pričenjajte vaše poslovne ideje z običajno maloprodajo v predmestju brez parkirnih mest.

 

3. Naredite preprosto analizo trga.

Ocenite število potencialnih strank, ki jih bo podjetje imelo. Opredelite značilnosti, ki bodo definirale potencialno stranko. Kje stranke trenutno kupujejo, če sploh? Ali je dovolj potencialnih strank?

 

4. Naredite preprosto analizo praga rentabilnosti.

Koliko enot prodaje boste potrebovali za kritje stroškov? Ste realistični? Seštejte stroške najema, režijske stroške, plačo, oglaševanje, itd. ter ugotovite koliko boste zaslužili z vsako prodano enoto, po tem ko ste že odšteli specifične stroške same enote in izračunajte koliko enot potrebujete za pokritje stroškov.  Na primer, če so stroški v vaši čevljarni 6.000 EUR na mesec in v povprečju zaslužite 2 EUR (če odštejemo stroške čevljev) na vsak par čevljev, morate izdelati in prodati 3.000 parov čevljev na mesec za to, da pokrijete stroške.

 

5. Premislite.

Ali imate res potencialno možnost za razvoj podjetja? Če je odgovor ja, potem potrebujete pravi poslovni načrt. Če je odgovor ne, potem raje prihranite svoj čas in trud.

 

Vir: http://www.inc.com/articles/1999/11/15557.html