Preizkušanje in potrjevanje

Ob zadnji odločitvi, da nadaljujete s projektom, se organizacija oz. podjetje obveže, da bo izdelek oz. storitev tudi dokončala.

Ko je razvoj zaključen, se začne faza ponovnega preverjanja in potrjevanja. Ta korak mora biti že vnaprej načrtovan v časovnem okvirju projekta.

 

V primeru, da gre za testiranje razvitih izdelkov in storitev, se lahko večina podjetij zanese na dobro uveljavljene postopke iz lastnega projektnega vodenja: znano je, da je zelo pomembno in celo priporočljivo, da se podjetje posvetuje s kupci o uporabnosti in sprejemanju nove ideje.

 

V nadaljevanju boste našli dodatne nasvete in orodja za fazo testiranja. 

 

AdminSI

To je zadnji korak pred komercializacijo izdelka.Cilj te faze trženja je, da preizkusite vse spremenljivke v načrtu trženja, vključno z različnimi elementi in značilnostmi izdelka. Ta faza predstavlja začetek skupnega programa trženja, čeprav v omejenem obsegu

.

AdminSI

Za zadovoljitev strank in čim manjše tveganje širjenja negativnih govoric o izdelkih oz. podjetju, sta pomembna odnos in opravljeno delo v organizaciji. Vodstvo lahko z uporabo povratnih informacij le-to preveri na enak način, kot to preverja pri organizaciji prodaje.

AdminSI

Prodajalec bo pri prodaji novih produktov pri potencialni stranki pogosto naletel na zavrnitev. Zavrnitev vsebuje informacije, ki jih lahko prodajalec uporabi, delno za izboljšanje argumentov o ugodnostih za stranke, delno za uvrstitev potencialne stranke v določeno kategorijo kupcev (pionirji, zgodnja večina kupcev, pozna večina kupcev, zamudniki).