Sodelujoča podjetja

Podjetje #1 Povše AB, k.d.
Država Slovenia
Sektor Turizem
Glavna dejavnost Zagotavljanje kvalitetnih in inovativnih otroških športnih ter terapevtskih programov
Spletna stran www.kilaskute.si in www.center-motus.si
Datum ustanovitve Maj, 2013
Velikost Microenterprise
Aktivnosti 2inno trenerja
Borut Likar

Mentorstvo v podjetju se je nanašalo na konkretno idejo. Znanja so bila predvsem s področij, kako s svojo storitvijo vstopiti na slovensko tržišče, s pomočjo katerih strokovnjakov oblikovati programe in kako najbolj aktivno sodelovati tudi z drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s športnimi in terapevtskimi programi.

Podjetje #2 Strojegradnja, Marjaž Brglez s.p.
Država Slovenia
Sektor Mehatronika
Glavna dejavnost Podjetje se ukvarja z gradnjo strojev za kovinsko stroko ter izdelovanjem manjših serijskih proizvodov za avtomobilsko industrijo
Spletna stran http://www.smb.si/
Datum ustanovitve Maj, 1996
Velikost Microenterprise
Aktivnosti 2inno trenerja
Erika Drobnič

Znanje, ki so ga potrebovali s strani mentorja je bilo predvsem v trženju in marketingu ter zaščiti njihovih inovacij.

Podjetje #3 Energetik, Silvano Bizjak s.p.
Država Slovenia
Sektor Mehatronika
Glavna dejavnost Montaža ogrevanja in hlajenja vodovodnih sistemov vključno s cirkulacijo, toplotno črpalko, sončnimi kolektorji, strojnico, kotlarno in čistilnim sistemom
Spletna stran /
Datum ustanovitve April, 2009
Velikost Microenterprise
Aktivnosti 2inno trenerja
Silvestra Darja Gačnik

Podjetju je nudena podpora na osnovi 2inno metod pri ideji v fazi invencije, ki je za podjetje finančno in tehnično zahtevna. Mentorstvo temelji na nadaljnjem razvoju invencije in hkrati poslovnem sodelovanju.

Podjetje #4 Študija primera 4
Država Slovenia
Sektor Mehatronika
Glavna dejavnost /
Spletna stran /
Datum ustanovitve Januar, 1987
Velikost Medium Enterprise
Aktivnosti 2inno trenerja
Klemen Širok

Mentorstvo s področij: Orodja analize potreb za podporo inoviranju, Prepoznavanje priložnosti in Tehnike kreiranja & izbora idej.

Podjetje #5 Študija primera 5
Država Slovenia
Sektor IKT
Glavna dejavnost /
Spletna stran /
Datum ustanovitve Februar, 2005
Velikost Microenterprise
Aktivnosti 2inno trenerja
Urška Mrgole

Mentorstvo s področij: RR, znanja in izkušnje, odprto inoviranje in pravice intelektualne lastnine; Finančno načrtovanje in možnosti financiranja in Integracija UI v poslovni strategiji.