Opredelitev projekta

Zaključili ste prvo fazo analiza Ideje. Kar pomeni, da ste zbrali, izbrali in ovrednotili ideje, ki najbolje ustrezajo vaše poslovni strategiji. 

 
Izvedli ste ideje, ki so podobne trenutnim, ki jih izvajate, ter opredelili tiste, ki jih lahko izvedete brez posebnih priprav. Ostanejo pa torej tiste ideje, ki jih bo težje izvesti, ker potrebujejo veliko načrtovanja, financiranja in jasne postopke. Večina ljudi te ideje poimenuje »projekti«.

 

 

 

 

Naslednji korak: Kje začeti, ko želimo ustrezno opredeliti projekt? Obstajajo nekatera temeljna pravila, ko pripravljamo koncept projekta: Vsebovati mora vsaj osnovno opredelitev ciljev, različne vidike razvoja izdelkov, oris gospodarskih razmer in grob osnutek proračuna.

 

V nadaljevanju boste našli konkretnejše informacije. Poiščite svoj način priprave projektov.

AdminSI

Začetni načrt je enostavnejša različica poslovnega načrta. Začetni poslovni načrt je včasih dober korak pred oblikovanjem pravega poslovnega načrta.

AdminSI

Specifikacija zahtev izdelka (Product Requirements Specification - PRD) opredeli izdelek, ki ga podjetje izdeluje, ali pa določa zahteve za eno ali več novih značilnosti že obstoječega izdelka. V splošnem PRD opredeljuje probleme, ki jih mora izdelek (ali njegove značilnosti) reševati, izogibati pa se mora določanju tehničnih rešitev samega problema.

AdminSI

Dober način razvoja podrobnejše definicije projekta je uporaba nabora vprašanj, s katerimi lahko raziščete idejo iz različnih zornih kotov. Tukaj sta predstavljena dva pristopa, ki sta lahko prikazana v obliki "iskalnih plakatov".